Vilkår og politik

Betingelser og vilkår for brug af webstedet

1. Betingelser

Ved at få adgang til dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af webstedet, gældende love og bestemmelser og deres overholdelse. Hvis du er uenig i nogen af de anførte vilkår og betingelser, er det dig forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på dette websted er beskyttet af den relevante ophavsret og varemærkelovgivning.

2. Brug licens

 1. Permission is allowed to temporarily download one duplicate of the materials (data or programming) on Kvinde Handbold’s site for individual and non-business use only. This is the just a permit of license and not an exchange of title, and under this permit you may not:
  1. ændre eller kopiere materialerne;
  2. at bruge materialerne til kommerciel brug eller til offentlig præsentation (erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig);
  3. forsøge at dekompilere eller ombygge ethvert produkt eller materiale på Kvinde Handbolds websted;
  4. fjerne enhver ophavsret eller anden restriktiv dokumentation fra materialerne, eller
  5. overføre materialet til en anden person eller endda “spejle” materialet på en anden server.
 2. Denne tilladelse kan derfor blive opsagt, hvis du ikke overholder nogen af disse begrænsninger, og Kvinde Handbold kan bringe den til ophør, når det skønnes nødvendigt. Efter tilladelsens ophør, eller når din tilladelse til at se på nettet er ophørt, skal du destruere alle downloadede materialer i din besiddelse, uanset om de er i elektronisk eller trykt form.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialerne på Kvinde Handbolds websted gives “som de er”. Kvinde Handbold giver ingen garantier, hverken kommunikeret eller foreslået, og afstår således fra og annullerer alle andre garantier, herunder uden hindring, afledte garantier eller erklæringer om salgbarhed, egnethed til en bestemt årsag, eller ikke-overtrædelse af licenseret ejendom eller andre krænkelser af rettigheder. Endvidere garanterer Kvinde Handbold ikke og giver ingen garantier eller erklæringer vedrørende præcisionen, de sandsynlige resultater eller den ufejlbarlige kvalitet af udnyttelsen af materialerne på sit websted eller generelt identificerer med sådanne materialer eller på nogen destinationer, der er forbundet med dette websted.

4.Begrænsninger

Kvinde Handbold eller dets leverandører skal under ingen omstændigheder være underlagt nogen form for skade (herunder, uden begrænsning, skade for tab af oplysninger eller fordele eller på grund af forretningsforstyrrelser), der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på Kvinde Handbolds hjemmeside, uanset om Kvinde Handbold eller en af Kvinde Handbold godkendt agent er blevet informeret mundtligt eller skriftligt om sandsynligheden for en sådan skade. Da nogle få retsområder ikke tillader begrænsninger på afledte garantier eller hindringer af forpligtelse for tungtvejende eller tilfældige skader, gør disse begrænsninger muligvis ingen forskel for dig.

5. Ændringer og rettelser

De materialer, der vises på Kvinde Håndbolds websted, kan indeholde typografiske eller fotografiske fejl. Kvinde Handbold garanterer ikke, at nogen af materialerne på sit websted er nøjagtige, færdige eller aktuelle. Kvinde Handbold kan udrulle forbedringer til materialerne på sit websted når som helst uden varsel. Kvinde Handbold gør da heller ikke nogen forpligtelse til at opdatere materialerne.

6. Links

Kvinde Handbold har ikke kontrolleret de fleste af de websteder eller links, der er forbundet med dens websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne forbundne websider. Indarbejdelsen af en forbindelse indebærer ikke, at Kvinde Handbold støtter webstedet. Brugen af et sådant forbundet websted sker på brugerens eget ansvar.

7. Ændringer af webstedets vilkår for brug

Kvinde Handbold kan opdatere disse vilkår for brug af sit websted når som helst uden varsel. Ved at benytte dette websted giver du dit samtykke til at være bundet af den til enhver tid gældende form af disse brugsbetingelser.

8. Gældende lov

Enhver sag, der identificerer sig med Kvinde Handbolds websted, skal administreres af lovene i landet USA Kvinde Handbold State uden respekt for dens strid om lovbestemmelser.

Generelle vilkår og betingelser, der gælder for brug af et websted.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Dit privatliv er vigtigt for os. Ligeledes har vi udarbejdet denne politik med det formål, at du skal se, hvordan vi indsamler, udnytter, videregiver og afslører og gør brug af individuelle data. Nedenstående beskriver vores privatlivspolitik.

 • Før eller på tidspunktet for indsamling af personlige oplysninger identificerer vi de formål, som oplysningerne indsamles til.
 • Vi indsamler og anvender individuelle data udelukkende med det formål at opfylde de grunde, som vi har angivet, og til andre gode formål, medmindre vi får den pågældende persons samtykke eller som krævet ved lov.
 • Vi vil kun opbevare individuelle data så længe, som det er nødvendigt for at opfylde disse formål.
 • Vi indsamler individuelle data på lovlige og rimelige måder og, hvor det er relevant, med den pågældende persons information eller samtykke.
 • Personoplysninger bør være vigtige for de grunde, som de skal bruges til, og i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til disse grunde, bør de være nøjagtige, fuldstændige og opdaterede.
 • Vi beskytter de personlige oplysninger ved hjælp af sikkerhedsskjolde mod uheld eller indbrud og mod uautoriseret adgang, videregivelse, kopiering, brug eller ændring.
 • Vi vil omgående give kunderne adgang til vores politikker og procedurer for administration af individuelle data.

Vi er fokuseret på at lede vores virksomhed i overensstemmelse med disse standarder med et specifikt slutmål om at garantere, at privatlivets fred for individuelle data er sikker og opretholdes.